• Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016
  • Fiddler on the Roof- Den Nasjonale Scene - Director: Svein Sturla Hugnes - Costume Design: Christina Lovery - Foto: Magnus Skrede 2016